Завдання до екзамену з дисципліни " Неорганічна хімія"

(практичні)

1.Здійснити перетворення. Рівняння записати в іонному вигляді:

2.Чи відбудуться реакції у водному розчині між: Нітратом барію і сульфатом натрію; хлоридом амонію і сульфатом калію; гідроксидом заліза (ІІ) і оксидом міді (ІІ). Скласти рівняння у молекулярному і іонному вигляді.

3.Здійснити перехід карбонатів у гідрокарбонати та навпаки.

4.KMnO4+Na2SO3+H2SO4  K2SO4+MnSO4+Na2SO4+H2O

Дати схему балансу. Розставити коефіцієнти.

5.Скласти рівняння реакцій взаємодії міді з концентрованою та розведеною азотною кислотою. Дати схеми електронного балансу.

6. Скласти рівняння реакцій за такими схемами: Al+O2  ; K+H2O→ ; Fe+HCl ;

7. Як одержати аміак в лабораторії? Навести рівняння реакцій характеризуючи його властивості.

8.Навести рівняння одержання оксиду кальцію прожарювання мармуру та гідратація його.

9.Здійснити реакції за такими схемами:MgCO3 Mg2+; CO32- CO2; Ba2++CO2 BaCO3

10.Навести рівняння реакції одержання вуглекислого газу, які його властивості.

11.Скласти рівняння можливих реакцій в молекулярному та іонному вигляді,які відбуваються між попарно взятими розчинами: NaCl, Ba(NO3)2, K2SO4, AgNO3, Ba(OH)2,Na2CO3

12.З якими з перелічених речовин буде взаємодіяти соляна кислота: оксид магнію, оксид вуглецю (ІѴ), гідроксид кальцію, азотна кислота, сульфат цинку, гідроксид міді (ІІ)

13.Яке забарвлення буде мати лакмус у розчинах солей утворених:

а) слабкою основою та сильною кислотою;

б) сильною основою та слабкою кислотою;

14.Скласти рівняння реакцій у молекулярному та іонному вигляді які відбуваються між попарно розлитими розчинами: нітрата срібла, хлорида барію, фосфату натрію.

15.Чи відбувається реакція у водному розчині між: гідроксидом заліза(ІІІ) і соляною кислотою; залізом і сульфатом міді (ІІ); міддю і сульфатом залізі (ІІ); нітрату свинцю і сульфатом калію.

16. Скласти рівняння можливих реакцій у молекулярному та іонному вигляді між попарно злитими розчинами: NaCl, Ba(NO3)2, K2SO4, AgNO3, Ba(OH)2,Na2CO3 з утворенням не розчиненої солі.

17.Скласти рівняння гідролізу сульфатом міді, указати середовище, навести іонне рівняння.

18.Ряд напруги металів. Взаємодія металів з кислотами та солями.

19.Визначити тип зв'язку в молекулі:H2S, Al2O3, N2, навести схеми утворення цих молекул.

20.Навести по одному прикладу реакцій кожного з трьох випадків гідролізу солей.

21.Здійснити перетворення:N2NH3 NH4Cl NH3 NH4OHNH3

22.Скласти схему балансу розставити коефіцієнти: KMnO4+FeSO4+H2SO4 K2SO+MnSO4+Fe2(SO4)3+H2O

23.З якими з перелічених речовин буде реагувати гідроксид калію: оксид вуглецю(ІѴ), хлорид заліза(ІІІ),гідроксид міді(ІІ),сірчана кислота, оксид цинку, оксид заліза(ІІ).

24.При зливанні розчинів соди і сульфату алюмінію утворився осад гідроксиду алюмінію. Пояснити це явище. Наведіть рівняння відповідних реакцій.

25.Одержати гідроксид цинку і доказати його амфотерні властивості. Рівняння записати у іонному вигляді.

26.Яке забарвлення буде мати фенолфталеїн в розчині сульфіду калію. Дайте ґрунтовну відповідь.

27.Скласти рівняння реакцій між речовинами які у водних розчинах взаємодіють за такими іонними схемами:

а)Fe0+Cu2+ Fe2++ Cu0

б)Zn(OH)2+2H+ Zn2++2H2O