Розрахункові задачі

1.В медицині застосовують 0,85% розчин натрій хлориду. Скільки солі і води треба взяти, щоб виготовити 10кг розчину?

2.Скільки м3 карбон(IV) оксиду можна одержати при прожарюванні 7кг кальцій карбонату, в якому міститься 8% домішок ( н. у.).

3.В результаті згорання 2г двовалентного металу утворилось 2,8г оксиду. Який це метал?

4. Скільки грам натрій хлориду необхідно для виготовлення 400г 15% розчину?

5.Скільки грам солі можна одержати при взаємодії 5,6г заліза з 5,6л хлоридної кислоти (н. у)?

6.Скільки грам натрій гідроксиду необхідно для нейтралізації 49г 20% сульфатної кислоти?

7.Визначити процентний склад суміші міді і заліза, якщо при обробці 2г цієї суміші хлоридною кислотою виділилося 560мл газу ( н. у).

8.Скільки мл сульфатної кислоти (ρ=1,143) необхідно, щоб розчинити 3г заліза, в якому міститься 12,5% домішок?

9. При взаємодії заліза з розчином сульфату купрум (ІІ) сульфату утворилось 5г міді. Кільки грам технічного залізі в якому міститься 30% домішок необхідно для реакції?

10.Які речовини та в яких кількостях будуть у фільтраті, якщо до 40г 25% розчину купрум (ІІ) сульфату додати 20г 20% розчину натрій гідроксиду?

11.До розчину в якому міститься 0,4 моль сульфатної кислоти, додали розчин в якому 10г гідроксиду натрій гідроксиду. Скільки грам солі утворюється?

12.Визначити масу осаду одержаного при зливанні 20г 8% розчину ферум (ІІІ) сульфату з 20г 15% розчину гідроксиду натрій гідроксиду.

13.Скільки грам 10% хлоридної кислоти необхідно взяти, щоб розчинити 11,6г магній гідроксиду?

14.В результаті взаємодії 1г суміші магнію і осаду магнію з хлоридною кислотою виділилось 280 мл газу ( н. у. ). Визначити процентний склад суміші.

15.40г розчину натрій гідроксиду поглинули 1,4л карбон(IV) оксиду ( н. у). В результаті утворилась середня сіль. Визначити процентну концентрацію

натрій гідроксиду.

16.При електролізі 555кг кальцій хлориду одержали 190кг металічного кальцію. Визначити вихід від теоретично можливого.

17.Скільки грам купрум (ІІ) оксиду прореагує з 146г 10% хлоридної кислоти.

18. Скільки грам необхідно прожарити вапняку (CaCO3), щоб одержати 5т негашеного вапна? Домішки у вапняку становлять 5%.

19.Яку кількість нітратної кислоти можна одержати при нагріванні з сульфатною кислотою 40г натрій нітрату, в якому міститься 15% домішок?

20.Скільки літрів хлору треба взяти для взаємодії з 30г алюмінію ( н.у.)?

21.Визначити масу осаду, який утворився, якщо до розчину в якому міститься 0,4 моль купрум (ІІ) хлориду долили розчин в якому міститься 1 моль їдкого натру?

22.Скільки негашеного вапна одержали при прожарюванні 8т вапняку, в якому міститься 4,5% домішок?

23.Який об'єм гідрогену одержали при розчиненні 20г алюмінію в розчині їдкого натру ( н. у.)?

24.При взаємодії міді з концентрованою сульфатною кислотою утворилось 11,2л сульфур (ІѴ) оксиду (н. у). Скільки купрум(II) сульфату утворилось в результаті реакції?

25.Крізь розчин купрум (ІІ) сульфату пропустили сірководень, в результаті чого утворилось 15г осаду купрум (ІІ) сульфіду ( н. у). Скільки літрів сірководню прореагувало?

26.Яку масу амоній хлориду модна одержати з 10л амоніаку, якщо вихід продукту складає 80% ( н. у.)?

27.Яку масу кальцій гідроксиду і амоній хлориду необхідно взяти, щоб одержати 10л амоніаку (н. у.)?