Опорний конспект лекцій із курсу «Біохімія» призначений для самостійного вивчення розділу «Хімічний склад організмів» з таких тем, як вода і мінеральні речовини, вуглеводи, ліпіди, жиророзчинні пігменти, рослинні речовини вторинного походження. Зміст лекцій відображений у вигляді теоретичного матеріалу, таблиць, стислих визначень. Кожна лекція починається з назви розділу, теми, мети, виду контролю, між предметних зв’язків, питань до усного опитування, методичних вказівок. Потім іде план самої лекції. В лекції подано матеріал відповідно до програми курсу «Біохімія». Основною метою розділів є вивчення ролі води в життєдіяльності живих організмів, значення та поширення макро- і мікроелементів в продуктах харчування; вивчення функцій вуглеводів у живих організмах, розпад вуглеводів під дією ферментів, значення вуглеводів у харчовій промисловості; вивчення будови різних груп ліпідів, їх функції в організмах, властивості, класифікація; вивчення основних представників органічних кислот, властивостей дубильних речовин, ефірних масел. Завданням курсу є вивчення основних речовин, що є складовими живих організмів (вуглеводів, ліпідів, води і ін.). Опорний конспект лекцій із курсу «Біохімія» призначений для студентів фаху 5.05170106 «Бродильне виробництво і виноробство»; 5.05170108 «Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів».


Щоб переглянути матеріал повністю натисніть >>ТУТ<<